Сканнер болох

Сканнер болох

Хөгжилд бид таныг баяжиж, Yink-ийн сканнер болоход туслахад бэлэн байна!
Өдөр бүр оффис дээр очиж ажиллах шаардлагагүй, хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагагүй, танд хялбар эхлэх сургалт байна

Үндсэн үүрэг, хариуцлага

Сканнерын ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцна

Орон нутгийн загваруудыг сканнердах, оруулах ажлыг хариуцна

Сканнердсан контентыг зураг болгоход инженерүүдэд тусална уу

Зохих техникийн сургалтад хамрагдах

Мэргэшлийн шаардлага

Ажлаа амжилттай гүйцэтгэхийн тулд тухайн хүн дараахь зүйлийг харуулах ёстой

Хамгийн багадаа 18 настай

Англи хэлээр унших, бичих, ярих чадвартай

Зөвшөөрөгдөх суурь шалгалт, аюулгүй байдлын зөвшөөрлийг амжилттай давж, баталгаажуулна уу

Олон ажил хийх чадвартай байх ёстой

Бие даан, багаар ажиллах чадвартай