Үйлдлийн гарын авлага

Програм хангамжийн ажиллагаа-Нэг түлхүүрийн ирмэгийг өргөтгөх

Програм хангамжийн ажиллагаа-Автомат бичигч А

PPF програм хангамжийн үйл ажиллагаа -Буулгах бүлэг А

PPF програм хангамжийн ажиллагаа-текст нэмэх

Програм хангамжийн ажиллагаа- Хаалганы бариулыг устгах

PPF програм хангамжийн ажиллагаа-Хаалганы бариулыг засах

PPF програм хангамжийн ажиллагаа-Үндсэн ажиллагаа

PPF програм хангамжийн үйл ажиллагаа-шулуун

PPF програм хангамжийн ажиллагаа-Том дээврийг хуваах

PPF програм хангамжийн ажиллагаа-график задрал

Yink хүчирхэг загвар мэдээллийн сан, програм хангамжийн онцлог

Бүх машинд зориулсан програм хангамжийн үйл ажиллагаа-Edge өргөтгөл